Nakładka e-CAD Żelbet na ZwCAD

Pierwsza na rynku nakładka żelbetowa dla ZwCADa

Rysowanie zbrojenia wokół otworu okiennego o dowolnym kształcie czworokąta

Przycisk menu uruchamiający okno dialogowe zbrojenia otworu okiennego w nakładce e-CAD Żelbet

Rysowanie zbrojenia wokół otworu okiennego o dowolnym kształcie czworokąta

  • obejrzyj: okno dialogoweprzykład 1przykład 2przykład 3film
  • wybór 4 punktów dowolnego czworokątnego obrysu otworu okna
  • wrysowywanie zbrojenia wokół otworu prętami 3 typów: proste, typu U w strefach bocznych i podokiennej, a w strefie nadprożowej – strzemię prostokątne lub typu U
  • dokładna parametryzacja 6 grup prętów zbrojeniowych
  • określanie długości zakotwień prętów
  • możliwość wrysowania we wskazanym przez użytkownika miejscu dokładnie opisanych, „wyciągniętych” prętów zbrojenia
  • w celu wrysowania zbrojenia wystarczy wybrać 4 punkty (narożniki okna) na rysunku, a program wrysuje całe zbrojenie wokół otworu okiennego oraz wstawi pręty zbrojeniowe wraz z opisami i wymiarami
  • wszystkie opisane pręty posiadają kolejny, zweryfikowany numer pręta i nadają się do generowania wykazu stali bez dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika
  • w obrębie całego rysunku DWG automatycznie wyszukiwane są kolejne, wolne numery prętów, a następnie sugerowane są one w oknie dialogowym jako następne, wolne numery prętów
Reklamy

Written by zelbet

Styczeń 26, 2010 @ 9:05 am

%d blogerów lubi to: