Nakładka e-CAD Żelbet na ZwCAD

Pierwsza na rynku nakładka żelbetowa dla ZwCADa

Rysowanie dowolnego przekroju poziomego ściany

Przycisk menu uruchamiający okno generowania i wstawiania dowolnego przekroju poziomego przez ścianę w nakładce e-CAD Żelbet

Rysowanie dowolnego przekroju poziomego ściany

 • obejrzyj: okno dialogoweprzykład 1przykład 2przykład 3film
 • określenie parametrów przekroju ściany w oknie dialogowym
 • precyzyjne pobranie długości ściany prosto z rysunku DWG (rzut ściany), dzięki możliwości wskazania przez użytkownika dwóch punktów poziomych ściany
 • ściana rozrysowywana może przylegać do sąsiednich ścian pod dowolnymi kątami lub z krawędziami bocznymi swobodnymi także pod dowolnymi kątami
 • system węzłów części wspólnych ścian uformowany jest wkładkami prętowymi w kształcie „U”
 • precyzyjne definiowanie każdej z siedmiu grup prętów
 • możliwość określenia grubości i kątów ścian przylegających na obu końcach rysowanego przekroju poziomego ściany lub zakończenie boków ścian pod dowolnym kątem
 • możliwość wrysowywania lub nie ścian dochodzących przy obu bokach
 • możliwość wyłączenia poszczególnych elementów przekroju poziomego takich jak: obrys ściany, wymiary, opisy prętów, zwymiarowane pręty na boku rysunku
 • możliwość rysowania lub nie (włączania lub wyłączania kreślenia) dowolnej grupy prętów
 • automatyczne opisywanie prętów
 • automatyczne wymiarowanie „wyciągniętych” prętów na boku
 • wybór 1 z 4 sposobów rozkładu prętów w grupach: 1,2 oraz 6,7
 • automatyczne przeliczanie potrzebnej ilości prętów w oknie dialogowym
Reklamy

Written by zelbet

Styczeń 26, 2010 @ 9:03 am

%d blogerów lubi to: